תוכן העניינים

עמוד:7

פרק חמישה עשר : סימנים מסגירים וסימנים המיוחסים לשקר 165 אילו סימנים מסגירים שקרים ? 1167 מילים 1 173 פנים ; 176 נעימת הדיבור ושפת הגוף ; 181 האם ניתן לשלוט בסימני השקר ההתנהגותיים ? 1 182 הבדלים בין תרבותיים באבחון סימני שקר 184 פרק שישה עשר : האם ניתן ללמד איד לגלות שקרים ! 186 רכישת מיומנות באבחון רגשות מתוך ארשת הפנים 190 פרק שבעה עשר : ניסיונות שיטתיים ראשונים לגילוי שקרים 192 עינויים ; 192 מבחני דין שמים 1 193 התמודדות עם איתני הטבע ; 195 מבחני ייסורים ; 201 מבחני שליטה עצמית ; 203 מבחני התנהגות ; 203 ניצני המבחן הפיזיולוגי 204 פרק שמונה-עשר : הפוליגרף : תגובות פיזיולוגיות משקפות התרחשויות פסיכולוגיות 206 המדידה הפיזיולוגית 1 207 מדוע דרושה מדידה של ערוצים פיזיולוגיים אחדים ? 211 פרק תשעה עשר : שיטות בדיקה עיקריות בפוליגרף 213 שיטות השאלות הרלוונטיות והאי רלוונטיות ; 214 שיטת שאלות ההשוואה ; 215 מבחן פרטי החקירה המוכמנים ( פח '' ם ) ; 236 שיטות מיון וסינון 251 פרק עשרים : תשובות לתהיות לגבי השימוש בפוליגרף 257 פוליגרף וביופידבק ; 257 האם היפנוזה מכשילה את הפוליגרף ? ; 258 אמצעי מנע התנהגותיים והגילוי בפוליגרף ; 261 תרופות ואלכוהול ; 263 האם יש אוכלוסיות שאינן יכולות להיבדק בפוליגרף ? ; 264 קבילות הפוליגרף במשפט הפלילי 1265 בדיקת פסיכופתים בפוליגרף ; 268 בדיקת בני אדם חרדים מטבעם ; 271 אישיות מופנמת ואישיות מוחצנת 1272 מאיזה גיל ניתן לבדוק ילדים בפוליגרף ? 1273 האם גברים מתגלים בפוליגרף יותר מנשים ? 275

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר