תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שביעי : הרגשות הנלווים לשקר : פחד , אשמה ושמחה 83 הפחד להיתפס ; 84 רגש אשמה ; 87 שמחת ההצלחה 91 פרק שמיני : מי משקר יותרו 92 ריבוי שקרים כמאפיין של אישיות מסתגלת 93 ו שימוש יתר בשקרים כהפרעת אישיות 197 השפעת התורשה על ריבוי השימוש בשקרים 102 פרק תשיעי : מרכזיותם של הקשב ושל הזיכרון בשקר 105 קשב וזיכרון מיידי f 106 זיכרון ארוך טווח ; 107 איך מבחינים בין זיכרון של התנסות אמיתית לזיכרון של אירוע דמיוני ? 1110 תסמונת הזיכרון המסולף 111 פרק עשירי : האשמות שווא 118 האשמות שווא של ילדים 122 פרק אחד עשר : הודאות שווא 124 דוגמאות של הודאות שווא מתועדות ! 125 מתי גדל הסיכוי להודאת שווא ? 1134 האישיות שנוטה לציית / 141 המלצות הוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה 142 פרק שנים-עשר : הבחירה לשקר : הטיות שיטתיות 144 הבחירה לומר אמת ; 144 הטיית העיגון ; 145 זמינות ; 149 ייצוגיות 150 פרק שלושה עשר : מציאות ודמיון ביכולת לגלות שקרים 153 הערכת יתר של היכולת לגלות שקרים ; 154 הערכת יתר של היכולת לגלות שקרים והחקירה הפלילית 157 פרק ארבעה עשר : קשיים בגילוי אינטואיטיבי של שקרים 159 הנטייה להאמין לדובר ;< 160 ייצוגיות מכשילה ; 162 השפעת אופן הצגת הדברים על הנכונות להאמין 162

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר