תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא 11 פרק ראשון : השקר בעידן של אי-ודאות 19 שלילת השקר ' 20 עד כמה השקרים נפוצים ? ! 23 אופני התמודדות עם שקרים 26 פרק שני : איזונים ובלמים בהפצת השקר 29 גן עדן של שוטים ; 29 התמודדות עם הניצול לרעה של נותני האמון 31 פרק שלישי : שקרים למיניהם 34 מיון שקרים על פי מטרתם ; 34 מיון שקרים על פי תחכומם 1 45 צורות מיון אחרות 46 פרק רביעי : מהו שקר ! 49 המודל המודרג ; 49 הגישה הדיכוטומית : מבחן הכוונה ; 51 גישתו של אקמן ן "שקר" לעומת '' לא אמת ; 52 '' הגדרה של שקר 54 פרק חמישי : האם גם בעלי חיים משקרים ! 55 הטעיה על ידי הופעה ; 55 התנהגות מטעה ; 58 דוגמאות נבחרות של הטעיה על ידי התנהגות מכוונת 160 תצפיות רצופות של הטעיות מכוונות 63 פרק שישי : שקרים ראשונים : ילדים מגלים את השקר 66 האם בני השלוש מסוגלים לשקר ? ; 68 שקרים לאחר גיל חמש ; 73 פיתוח היכולת לגלות שקרים ; 77 התפתחות השיפוט המוסרי של ילדים 80

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר