הפסיכולוגיה של השקר ושיטות לחשיפתו

עמוד:4

Eitan Elaad and Methods of Lie Detection The Psychology of Lying הספר יוצא לאור בסיוע ; המכללה האקדמית יהודה ושומרון הדפסה שנייה תשס '' ז 2007 — מסת"ב 9 291 226 ISBN 965 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו '' ל Printed in Israel — 2005 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל — תשס"ו דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר