תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר מדרש ואגדה עפרה מאיר מה בין איסור צלמים לשעת מותם של חכמים ? לשאלת שיקולי העריכה של סוגיה בירושלמי 15 אביגדור שנאן שלושה סיפורים וסיפור על חורבן הבית , גורמיו ותוצאותיו 37 עליזה שנהר סודו של רבי אליעזר 51 הסיפורת באשכנז אברה 0 גרוסמן אגדה טיפולוגית על התנצרות בנו של רגמ"ה 65 תמר אלכסנדר '' בא חסיד בחלום" — סיפורי חלום בספר חסידים 77 יואב אלשטיין אריאלה קרסגי מעשה כוך — מגמות ותימטיקה במפנה המאה הי" ז 99 קבלה , חסידות והשכלה משה אידל הבעש"ט כנביא וכמאגיקון טליסמאני 121 vil Modernization of the Jews of Eastern Europe The Hasidic Tale and the Sociolinguistic Lewis Glinert חנה הנדלר הסיפור החסידי בין עיצוב ספרותי לאידאה רוחנית— עיון בשלוש גרסאות של התימה "אוצר תחת הגשר '' כמדגם מייצג 147 נעמי זהר " שולחן ערוך החדש" עיון במחברת "החסיד והמשכיל" לישראל געלבארט 169

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר