מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע מכון קורצווייל לחקר הספרות העברית , אוניברסיטת בר אילן הקרן ע '' ש יצחק עקביהו , אוניברסיטת בר אילן מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מסת"ב © 965-226-224-2 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעיס ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל , תשס"ו בדפוס 'דף נוי' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר