תוכן העניינים

עמוד:7

.... לא ספרות אחת לעברים , בעלת רוח אחת , ניתנה מרועה אחד , כי אם חלקי ספרות רבים ושונים לנו , שנולדו והתפתחו במועדים שונים , על פי תנאים רוחניים שונים , וגם בגבולות חומריים שונים . ... הנה גם מלאכת הסופר והמאסף באלה , כי יעשה את מעשהו יום יום , ותלוי הוא באופקי היום , בת שינויים רבים היא . — הלא רוח הוא באדם , ואין תפקיד קבוע לו . פעם ישועבד למקור , אשר ממנו ישאב , ויספר את הדבר המסור כהויתו ובצורתו , ופעם המסורה בידו רק כחומר ביד היוצר , ויטה אותה לפי חפצו ולפי הרגשתו הוא . אם אין שיטה אחת לנו לעבודה אחת ואין מגמה אחת ברורה מראש , מי זה יעצור בעדנו לעשות היום כך ולמחר אחרת , ועל פי דרך אחרת ... מיכה יוסף בן גריון [ ברדיצ'בסקי ] מני קדם , חלק ראשון , ליפסיה תרפ"ד

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר