מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע ו הקרן ע"ש יצחק עקביהו המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה מסת"ב ISBN 978-965-226-339-1 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמוי'ל סדר ועימוד ! שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל — תשס"ט בדפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר