תוכן העניינים

עמוד:9

פרק י : צדק ארגוני 200 הוגנות התוצאות 202 ו הוגנות התהליך 207 י הוגנות האינטראקציה ; 2 10 צדק ארגוני והתנגדות לשינוי 1213 סיכום 217 פרק יא : התנגדות כוזבת 218 התנגדות שמקורה בקונפורמיות לעמדותיהם שלהאחרים ; 218 ההתנגדות כדרך לעשיית רווחים חברתיים ורווחים אחרים 220 יו סיכום 223 פרק יב : גורמי אישיות ומאפיינים ארגוניים 225 הבדלים אינדיווידואליים ; 225 הבדלים באופי הארגון והשפעתם על שינוי ועל התנגדות לו ; 234 סיכום 238 פרק יג : סיכום ואינטגרציה 239 מניין הגורמים להתנגדות לשינוי ; 239 גורמים מהותיים לשינוי וגורמים נלווים לשינוי ; 242 סיווג גורמי השינוי על פי ממד הזמן ; 243 תהליכים דינמיים הקשורים באוריינטציית הזמן ; 248 מיהו המתנגד ; 250 אסטרטגיות הטיפול בהתנגדות לשינוי ; 251 הערה על התנגדות לשינוי בעידן שלנו ; 261 סיכום 262 מקורות 263 מפתח האישים והנושאים 277

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר