תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ד : מהי התנגדות לשינויו 70 התנגדות קוגניטיווית ; 70 התנגדות אמוציונלית ; 72 התנגדות פעילה 173 התנגדות לשינוי בקרב קברניטי הארגון ; 77 ביטויים של תמיכה בשינוי ! 80 יציבות ושינוי — שני מנגנוני התמודדות ; 81 סיכום 85 היסודות הפסיכולוגיים של ההתנגדות לשינוי פרק ה : הפסדים אמיתיים ומדומים 89 החשש מנ * ני הפסד אישי ; 89 התנגדות לשינוי עקב החשש מהפסד לארגון ; 94 תפיסה שגויה של מאזן הרווח וההפסד ; 97 רתיעה מן המאמץ והעלויות הנדרשים בתהליך השינוי ; 99 סיכום 104 פרק ו : תשש מאיבוד שליטה ומוזוסר ודאות 106 על שליטה וסוגיה ; 106 תוצאות השליטה ואיבוד השליטה ; 111 פסיכותרפיה ושליטה ; 114 אשליה של שליטה ; 114 תנאים להגברת אשליית השליטה ; 115 תאוריית השליטה של פרידמן ולקי ; 121 מסוגלות עצמית ; 122 אפקט פיגמליון 1 124 ההשפעות השליליות של שליטה ; 125 שליטה והתנגדות לשינוי ; 127 סיכום 135 פרק ז : התנגדות מנקודת המגט של תופעת ההסלמה 137 תיאור תופעת ההסלמה ואפיוניה , 137 היקף התופעה ; 140 מדוע נופלים בני האדם במלכודת ההסלמה ! 1144 הסלמה והתנגדות לשינוי 1154 סיכום 162 פרק ח : התנגדות לשינוי כעמדה 163 מהי עמדה ? ; 163 מבנה העמדות ; 164 הפונקציות שעמדות ממלאות ; 167 שינוי עמדות כתהליך של עיבוד מידע ; 169 הפרספקטיבה הקוגניטיווית / 178 יישום הידע של שינוי עמדות להבנת ההתנגדות לשינוי ארגוני ; 179 שיטות תקשורת להפחתת ההתנגדות ; 184 סיכום 187 פרק ט : מודל התגובתיות 188 ( Psychological Reactance ) תחושת החירות והאיום עליה ; 189 ההשלכות ההתנהגותיות של האיום על תחושת החירות r 190 תגובתיות והתנגדות לשינוי 1195 סיכום 199

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר