תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 10 מבוא 11 הפרדוקס ופתרונו — כיצד חלים שינויים כה רבים למרות ההתנגדות הטבעית ? ; 18 תרומתו של הספר ; 20 מבנה הספר 21 ' שינוי' ו'התנגדות לשינוי' הגדרות וסוגים פרק אי . מהו שינוי ! 27 סוגי שינוי ; 30 עומק השינוי ; 32 קריטריונים נוספים לסיווג שינויים 1 35 מוקדי שינוי ; 38 סיכום 42 פרק ב : כיצד מתחולל שינויו * 3 שינויים חיצוניים בלתי נשלטים ; 43 שינויים הנוצרים עקב מצוקה , משבר או קושי ; 44 שינויים שמקורם בהתפתחותה של הזדמנות לצמיחה ולהעשרה ; 45 שינויים שמקורם בשלבי התפתחותו הטבעית של הארגון 45 י שינוי כתהליך דינמי ! 48 כיצד מוחדרים שינויים ; 51 ? שלבים בהחדרת שינוי ; 53 מדוע רבים השינויים המתוכננים שאינם עולים יפה ? ; 55 סיכום 57 פרק ג : אפיונים של השינויים בעולם העבודה 58 תמורות טכנולוגיות ; 58 שינויים במערכת היחסים העסקיים ; 60 שינויים במבנה ארגונים ובחלוקת התפקידים בתוכם ; 62 שינויים בחיי העבודה של הפרט ; 65 תכיפות התרחשותם של שינויים ; 67 סיכום 69

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר