הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי

עמוד:4

SHAUL Fox RESISTANCE TO CHANGE THE PSYCHOLOGY OF הספר יוצא לאור בסיוע ו קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל הוועדה לקידום המחקר , אוניברסיטת בר אילן הפקולטה למדעי החברה , אוניברסיטת בר אילן הדפסה שישית תשס"ח 2007 — מסת"ב ISBN 965-226-204-8 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן Printed in Israel — 1998 Copyright by Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל — תשנ"ח דפוס 'גרפית' גרף חן' ) ( ' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר