הדרך היהודית החיים וההיסטוריה במעגל החגים

עמוד:4

The Jewish Way by Irving Greenberg תרגום מאנגלית : ענבל קארו עריכה : עשהאל אבלמן עיצוב עטיפה : סטודיו דוב אברמסון עימוד : נעה גרינולד-עסיס מסת " ב ISBN 978-965-09-0290-2 © כל הזכויות שמורות להוצאת ראובן מס בע " מ , תשע " א ת " ד 990 ירושלים , 91009 טל' | 02-6277863 פקס 02-6277864 P . O . B 990 , Jerusalem 91009 , Israel Rubin Mass Ltd , Publishers & Booksellers All rights reserved , 2010 © www . rubin-mass . com www . massa . co . il rmass @ barak . net . il Printed in Israel

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר