על 'הפרסים'

עמוד:8

?•{ ב »• ' הפרסים' הוצגו בראשונה בשנת 472 לפני ספירת הנוצרים , באביב , בהיות מנון אךכון ( מושל ) באתונא . פריקלס , שהיה אחר כך מדינאי דגול ומהולל -שמו נקרא על החשובה בתקופות דברי ימי האומה היוונית , על שנות תפארת ושיגשוג 431 ) - ( 462 שימש ככוךגוס , כלומר : נשא בעול הוצאות המקהלה . ' הפרסים' הוצגו , כמנהג היוונים בימים ההם , יחד עם שלושה מחזות אחרים של איסכילוס : יחד עם הטראגדיות 'פיגלס' ו ? ' ל ; 1 קוס איש פוטניאי' והמחזה הסאטירי ? ' רומו ; 11 ס המבעיר אש . ' וחבר השופטים העניק לאיס כילוס את הפרס הראשון . מארבעת המחזות הנ"ל ניצל מכלייה רק אחד : 'הפרסים . ' זה לא כבר נתגלו קטעים קטנים של 'גלבקוס איש פוטניאי a qat « ; ' ו'פרומתבס המבעיר אש - ' אבדו כליל . נמסר , כי במחזה האחרון הופיע סאקיר , שהתגלות האש הוציאתו מכליו . בראותו אש בראשונה חמד יופיה בלבבו וביקש לנשקה מנשיקות פיהו . ואולם האש לא האירה פניה אל הסאטירוחרכה זלןנו ... המחזות הוצגו לפי סדר זה : 'םינבס , ' 'הפרסים , ' 'גלבקוס איש פוטניאי , ' 'פרומתבס המבעיר אש . ' ההיו ארבעת המחזות חוליות של טקראלוגיהז ההצטרפו שלוש הטראגדיות לקרילוגיה ? או שמא הועלו בשנת 472 על הבמה ארבעה מחזות נפרדים של איסכילוס ? בעניין זה נחלקו המומחים . לכאורה מסתבר , כי המחזות לא היו קשורים זה בזה . אם כן טעה הלקסיקוגראף סואידס במסרו , כי סופולןלס שינה ממנהג הטראגיקנים שקדמוהו בפרקו את הטרילוגיה ( או את הטטראלוגיה ) למחזות נפרדים . ואולם לדעת גילברט מארי -1 הוצגה בשנת 472 טטראלוגיה של איסכילוס . מארי הביע השערה , כי בחוליה הראשונה של הטטראלוגיה , בטראגדיה 'פינבס , ' תוארה פגישת עם פינבס האךגונ ^ טים-וכי הופעת הארגונבטים חיברה את 'פינבס' אל ' הפרסים / שכן רווחה דעה-הרודוטוס נתן לה ביטוי-שמסע הארגונבטים היה בבחינת פלישה של יוונים לאסיה והתקפת הפרסים על יוון-בבחינת פעולת תגמול . וכן שיער הפילולוג האנגלי המהולל הנ"ל , כי בטראגדיה השלישית , ב'גלבקוס איש פוטניאי , ' הועלתה מערכת פלאטאיאי , וכי במחזה הסאטירי 'פרומתבס המבעיר אש , ' בחוליה הרביעית של הטטרא ' Gilbert Murray , Aeschylus , Oxford 1940 , p . 112-114

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר