התוכן

עמוד:5

התוכן ב נ צי ו ן ב נשל ו ם ; על 'הפרסים' ך איםכילוס : הפרסים ! 9 בנציון בנשלום : משקלי ' הפרסים- 103 נספח 116 איסכילוס . הםרסים תיקון טעות בעמוד , 105 בשורה האחרונה , יש לקרוא כך : חיל ^ מלך , או : חיל ^ זמלך , ולא : קיל המלך .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר