איסכילוס הפרסים

עמוד:4

הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית לארץ- ישראל AIZXYAOZ : nEPSAI כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק נדפס מטעם הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית לארץ- ישראל בדפוס הלימודי ירושלים ( שירותי הדסה לנוער )

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר