פרק ראשון מבוא

עמוד:1

פרק ראשון מבוא המושג תולדות' גם כמשמעו המוחשי ( ילד ) וגם כמשמעו המופשט ( התארעות , ( לעולם הוא מחייב קיומו של נושא חי : משהו נוצר' מתפתח , לובש צורה ופושט צורה' עד שכלה ואיננו . זהו חוק החילופים' השולט בכל יצור חי ' והוא נכון גם ביחס ליצור מופשט כגון 'האמנות הקלאסית . ' לאמיתו של דבר' מבטאת כל תנועה אמנותית את הלך הרוח המשתנה בקרב האטבים עצמם , שכבבי אדם הריהם יצורים חיים בעלי גוף ובפש , ואין היצירות המוחשיות החומריות , שהם מוציאים מתחת ידיהם' אלא ביטוי להלך רוח זה וחליפותיו . האמן היוצר הוא עצמו כפוף לדרכי ההתפתחות ! כתלמיד הוא נתון להשפעת מוריו , ואף לאחר שנתבגר איבו יוצא מן השיעבוד לרוח זמנו , לאידיאל אמבותי הכפוי עליו על ידי רוח זו' ' ולתנאים ומגבלות חיצוניים' המבטאים את תנאי החברה' שבתוכה הוא חי . האמן המבוגר מחנך מצדו תלמידים ומשפיע עליהם לחיוב ולשלילה . יצירתו מקרבת ובו בזמן גם דוחה את אמני הדור שלאחריו . בדרך זו באה לעולם שלשלת הדורות המגוונת ומתגבשים הסגנונות בעולמה של האמנות . אם נראה באמנות הקלאסית מכלול אורגאני מסוג זה , נוכל להשוות את תולדותיה לתולדות אדם הנולד , יורש , חי מוריש ומת . השוואה זו אפשר שאינה ' עומדת מבחינה פילוסופית עיונית , אבל יש בה כדי לעזור לנו למיין את שלבי ההתפתחות האמנותית ולעורכם . ככל יצור חי יורש האדם תכונות מסוימות מאבותיו , ככל יצור חי הוא לומד מן הניסיון ועורך את מורשתו לפי מגמותיו הפנימיות והתנאים החיצוניים של חייו . לסוף הוא מוריש לצאצאיו תכונות מסוימות' השונות במקצת מאלה , שירש הוא מאבותיו . לכן עלינו לבדוק את תהליך השתלשלותה של האמנות הקלאסית משלוש בחינות : מה ירשו היוונים מקודמיהם' מה היתד . התפתחותם העצמית ומה השפעתם על האמנויות הבנות , שעמדו אחרי פריחת אמנותם הם . ההתפתחות הפנימית של האמנות הקלאסית לא נתרחשה בחלל ריק . היו גורמים חיצוניים בין מעצבי דמותה הרבים , החל במבנה הגיאוגראפי של ארץ יוון ובארץ מוצאם הראשונה של תושביה . מעל לכול יש לייחס חשיבות מכרעת לקורות העם היווני בארצו ולהתפתחות החברתית ביוון גופה , לאו דווקא במובן הכלכלי הצר , אלא בצירופם של כל הגורמים ההיסטוריים . יש להתחשב בגורמים החיצוניים , כגון פלישות בכוח ובפועל , ובגורמים פנימיים , כגון שינויי המשטרים . יש להביא בחשבון גם את הפיצול המדיני של יוון' שיסודו בתנאי הטבע , ויש לזכור את תכונות האופי היווני ואת הכוחות השואפים לאיחוד האומה היוונית , שהעלו בתודעתה הבדלה בין עצמה ובין עולם של 'בארבארים' שמחוצ . " לה . בין התנאים החברתיים יש לזכור לאת המצב הכלכלי ואת המשטר הכלכלי החברתי ! אם אין קמח אין תורה , והוא הדין גם לגבי האמנות . תכונות האופי המיוחדות לשבטים היווניים השונים , ובעיקר היונים והדורים , והשפעתן של

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר