התוכן

עמוד:יא

הקדמה הספר המוגש כאן לקורא העברי הוא לפי ידיעתי הראשון שנכתב בשפתנו בעניין זה . לכן נראה לי , שראוי להסביר מה היתה דרכי בחיבורו של ספר זה . הגישות האפשריות לתולדות האמנות מרובות : יש גישה פורמאלית' העוסקת בהתפתחות הצורות , וכנגדה גישה אסתיטית , וכן גישה פילוסופית . הלכתי אחר מורי , החוקר האיטלקי הדגול ביאנקי באנדינלי , והשתדלתי להאיר את הדברים מתוך גישה חברתית . ראיתי להסביר את התפתחות האמנות הקלאסית בהקשרן של תולדות החברה היוונית ושל תולדות החברות האחרות , שבתוכן התפתחה אמנות זו . נמצא' הגישה הסוציולוגית מונחת ביסודו של חיבור זה , ומובן מאליו שדבר זה נעשה אגב שילובה של גישה זו בדיון רחב ככל האפשר בגופי היצירות , שהם עצם מורשתה של האמנות הקלאסית . אל יתמה אפוא הקורא' אם ימצא תיאורו של פסל או של תמונה צמוד לתיאורו של המצב המדיני , החברתי או הכלכלי , או אפילו של הדעות הפילוסופיות המקובלות , שהיו בני זמנו של עיצוב הפסל וציור התמונה . לפי ההשקפה המונחת ביסודו של ספר זה , אין להבין חזיונות אמנותיים בלא הבנת הרקע החברתי , שמתוכו עלו וצמחו . בעת כתיבת הספר הורגש הצורך לקבוע מונחים עבריים למספר מושגי יםיד שלמדע תולדות האמנות . לרווחתו של הקורא צורפה לספר רשימת מונחים אלה . קשה מאוד היתה בעיית תעתיק השמות הפרטיים היווניים ( פחות מזה הרומיים ) בכתב עברי , וכל הטורחים עם כתב היד והבאתו לבית הדפוס נאבקו עם בעיה זו . לבסוף הוחלט לצרף לספר רשימת השמות הפרטיים בכתיב הלועזי והעברי . חובה נעימה לי להודות לראש החוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית , פרופ' משה ברש , אשר ללא יזמתו , עזרתו הנדיבה ועידודו המתמיד לא היה נכתב ספר זה . כמו כן עלי להודות לכל אלה אשר העמידו לרשותי את החומר האיורי ( אילוסטראטיבי ) הבא בספר , ובייחוד הארכיון והספריה של המכון הארכיאולוגי של האוניברסיטה והספריה של אגף העתיקות במשרד החינוך והתרבות . רעייתי חוה הכינה כמה ציורים לספר , וראויה היא לתודתי על כך . ידידי הוותיק' מר ש . י . שווייג , עיצב את דמותו החיצונית של הספר , ותבוא עליו ברכה . וכן אני מודה לכל המוסדות הנזכרים ברשימת מקורות האיורים . הנהלת מוסד ביאליק לא חסכה מאמצים ואמצעים כדי לשוות לספר את צורתו הנאותה . תודתי נתונה לד " ר מ . ה . בן שמאי שעמל עם סגנונו העברי של הספר הראוי לו כפי עניינו . מוסד גון , דפוס גולדברג וצינקוגראפיה פיקובסקי לכולם חלק — כל אחד בתחומו שלו — במלאכת הספר הזה . המחבר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר