התוכן

עמוד:ט

פרק חמישה עשר : האמנות הרומאית מזמנו של נירון ועד זמנו \!) ל מארקוס אורליוס 232 איורים כד מעוטר שריגי צמחים , תבליט בקברי בית ההאטריים ( המוזיאום הלאטראני , רומא ) 235 טראיאנוס המנצח במערכת דאקיה , תבליט ( אלינארי ) 236 פרט מעמוד טראיאנוס : מות דאקים בעיר נצורה ( שם ) 237 טראיאנוס , הדריאנוס והאריה ( שם ) 239 אנטינואוס ( ארכיון מוזיאום רוקפלר ) 241 אפותיאוזיס של אנטונינוס פיוס ( אלינארי ) 242 מיסדר פרשים ורגלים ( שם ) 243 זבח מארקוס אורליוס ( שם ) 247 מארקוס אורליוס , פסל ברחבת הקאפיטול ( אלינארי ) 248 פרק שישה עשר : אמנות רומא בגלגולה העממי 249 איורים רוכב מרומא ( תבליט על מצבת קבר ) ( שם ) 252 נימפה שמה עטרה לראש הרקולס ( שם ) 253 החייל הפאנוני , תבליט על מצבת קבר ( שם ) 255 פרק שבעה עשר : אמנות המזרח ההלניסטי רומאי 257 איורים המלך אנטיוכוס מקומאגיני , תבליט נימרוד דג ( לפי פוכשטיין ) 261 ציור הנפטר על גבי תכריך מצרי ( לפי זאלושצר ) 269 זוס קירוס מדורה אורופיס ( באדיבות אוניברסיטת ייל ) 273 אתנה ומלוות , תבליט מחתרה ( בית הנכות , בגדד ) 275 פרק שמונה עשר : סופה של האמנות הקלאסית 277 איורים קשת ספטימיוס , t > r > v > t > לפטיס מאגנה ( באדיבות בית הספר הבריטי לארכיאולוגיה , רומא ) 280 תמונות מעמוד מארקוס אורליוס ( אלינארי ) 281 מערכה הנטושה בין רומאים ובארבארים על 'ארון לודוביזי ' ( אלינארי ) 283 הסתערות על ורונה , פרט מקשת קונסטאנטינוס ( שם ) 285 הקיסר תיאודוסיוס א בתאו בקירקס , תבליט בבסיסו של אובליסק ( ארכיון המחלקה לארכיאולוגיה , האוניברסיטה העברית ) 287 פרק תשעה עשר : מורשת האמנות הקלאסית 288 הערות 295 רשימת מונחים 308 מפתח השמות והעניינים 309

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר