א. מעגלי ההתייחסות שברשות היחיד

עמוד:13

א . מעגלי ההתייחסות שברשות היחיד הגיבור הברנרי כאדם בודד גיבור המרכז של ברנר מעטים ודלים קשריו החיוביים עם בני אדם שהוא חי עמהם ועל ידם . הוא נוטה להסתגרות , לפעמים חשדנית , לבדידות מרצון ומאונס ולבריחה מהמונה של הפעילות הציבורית והחברתית הרוחשת סביבו . אכן , מעטות הדוגמאות של ידידות אמת הנארגת בין גיבורי המרכז לבין זולתם , וכאשר נולדים קשרים כלשהם הריהם לרלב בעייתיים ושכירים , וסופם ברגיל אכזב ומפח נפש . פייארמן ב'חורף' אינו איש רעים , וזיקתו לקרובים לו היא לכאורה זיקה של לגלוג מרחיק ושל ביקורת מקניטה , או של הסתגרות קיפודית כשריונו של עצמו . אברמזון , בתקופה המתוארת בראשית הרומאן 'מסביב לנקודה' פתוה וזקוק יותר לרקום קשרי ידידות עם זולתו , אך אי יכולתו לקיים קשרים בני קיימא , קשרי חום וחיבה אנושיים , היא בעוכריו . ידידותו עם שלמה פרנקל נכשלת , אמנם לא בשל אופיו , כי אם בשל יחסו האפוטרופסי של הגיבור המרכזי שביצירה זו , שכופה את עצמו ואת רעיונותיו על הצעיר , בלא שיעמוד על טיבו של זה ועל צרכיו האמיתיים . על כן גם נפגע אברמזון מבגידתו האישית והרעיונית של הצעיר , אשר לא ציפה לה . זיקתו של אברמזון לאוריאל דוידובסקי היא אמנם עמוקה , ועם זה גם בעייתית עוד יותר . אברמזון שוחר את ידידותו של הוגה הדעות המוזר והמתבודד , אך נתקל מדי פגישה בחומה של צינה הגורמת לו פחי נפש . פגישתם הנרגשת של השניים , המפריעה לאוריאל לבצע את כוונתו להתאבד , היא גם ניסיון אחרון להתקרבותו והבנתו של אברמזון , והיא מסמנת למעשה גם את קצו של קשר מוזר וחד צדדי זה . עם צאת אוריאל למסעו האחרון על מנת לבצע הפעם ללא הפרעה את מזימתו , חש אברמזון , ששוב אין פרידתם נוגעת ביותר ללבו : הוא נגמל מאונסה של ידידות מעיקה זו . ( 95 ) מצבם של כלואי הקסרקטין והמאסר הרוסיים ' ) שנה אחת' ו'מא . עד מ ( ' . הוא מדרך הטבע מצב של בדידות והסגר . חנינא מינץ ומספר הסיפור 'מא . עד מ ' . מבקשים לרקום קשרי סולידאריות כלשהם עם אחיהם לצרה , אך ידם המושטת מושבת ריקם , אף בהעוויה של זלזול ועלבון , ובדידותם מעמיקה עוד יותר את אימת מצבם . מספרו של 'מן המיצר' כמוהו ביוחנן מהרשק ( במחזה 'מעבר לגבולין ( ' זוכה לידיד אמת בצורת 'דמות המילואים , ' שיש בה משום גיבוש מפתיע של הדמות הברנרית עם נסיון התגברות על עצמה בכוח ההשלמה הספרותית . כלומר : רק שעד , שברנר מזווג לה לדמות הברנרית הבודדת מטבעה את השלמתה הנפשית הגבוהה והבלתי מצויה , זוכה היא לקשר עמוק וחיוני בצורת ריע המסוגל להושיט עצה ועזרה של ממש . הגיבור הברנרי המתלבט , המבקש דרך והמעמיק הגות על עולמו המביך ועל משמעותו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר