עולמם של סיפורי ברנר

עמוד:12

יש שהעולם מניע 1 לתגובה שבמרד פנימי או להשלמה מאופקת , ויש שהוא מביאו גם למסקנה הקיצונית , 'לאבד עצמו לדעת או לצאת מן הדעת' ' ) שכול וכשלון . *( 375 , ' פגישה זו בין הגיבור הברנדי ובין עולמו משתנית ומתגוונת לפי תחנות הנס יונות האישיים , הן של היוצר והן של גיבוריו . ראשיתה בתחום העיירה היהודית המסורתית , שברנר רואה אותה כשקועה במדמנת הדורות והשיגרה , והיא נוטה להתפוררות ולגסיסה איטית ומענה . זהו עולם שבו שולטים העוול הסוציאלי , המ צוקה הכלכלית והחברתית והחנק הרוחני הדתי , שהגיבור הברנדי שוב אינו יכול לשאתם . אולם משיוצא הצעיר המתפקר מגבולה של העיירה , הרי מתגלה לו שהחוץ , שקסם לו לפנים , אינו אלא מעין גילום חדש , מודרני יותר , של הגיטו הרוחני הקודם . את הגיטו הזה הוא מוצא בחבורת האינטליגנטים של העיר הרוסית הגדולה ( היא הו מל בחייו של ברנר והעיר ( 'n-nrrnr N של שנות ראשית המאה . המשכו בגיטו הלונדוני בווייטשפל , שברנר מעתיקו גם לניו יורק , כשהוא מבקש לצייר עולם יהודי חדש ישן , שלא חזה אותו בעיניו ממש ' ) מכאן ומכאן . ( ' גילומיו החריפים והאכזריים ביותר של עולם חוץ זה בסיפורי ברנר הם הוויות הצבא , המאסר והברחת הגבולין ' ) רשמי דרך , ' 'מא . עד מ , ' . 'שנה אחת' וגם 'מעבר לגבוליך , ( שכן שם מתחדדת ביתר שאת אימת הקיום היהודי חסוך העתיד . תחנתו האחרונה של הצעיר הברנדי היא ארץ ישראל , אליה הוא מגיע מתוך ייאוש הבא לו מנסיונו בתחנות הקודמות ובתקווה , שהיא היא תכריע בו את ההוויה הגלותית של עצמו ושל העם . אך גם כאן צפויה לו אכזבה מרה , שכן הוא לומד , שגם הארץ אינה באה אלא להנציח לעולם את רוחו הגלותי של העם המבקש לגאול את עצמו . עם חליפות תחנותיו הריאליות של עולם זה משתנית במקצת גם משמעותן . הגיבור הברנדי הוא אמנם כמעט אחיד במשמעותו הכוללת , אך הוא מתגוון ומתחלף במימושיו החד פעמיים , כשהוא מסתגל מבחינה ספרותית אל הסביבה המ סוימת , אשר בה וכנגדה הוא ניצב . והתוצאה היא : חידושה והתמלאותה של כל יצירה בחומרים חדשים , בהדגשות חדשות ובהדגמות שונות של האמת הכללית והאחידה למדי . הגיבור הברנדי יתייחס מדי פעם מחדש ומזווית שונה במקצת אל ' מעגלי התייחסות' שונים , החוזרים ועם זאת מתחדשים בשלבי יצירתו הספרותית של ברנר . אלה מחייבים זיקה ותגובה שונים משום ההיסט שחל בנקודת המיפגש הכוללת . ממילא נאבקת דמות המרכז של ברנר על פתרון חווייתי , ועם זה גם רעיוני , ופתרונות אלה ביחס למעגלים השונים יצטרפו למעין פילוסופיית חיים פרטית . אין לומר שפילוסופיה זו היא מרכזה ומוקדה של היצירה הברנרית , ואליה כביכול חותרים כל יסודותיה האחרים , אלא היא סימן היכר ומרכיב מאפיין של * מראי המקום מתוך כתבי ברנר עצמם מובאים להלן בגוף הספר ולא בהערות . לצורך זה הנני משתמש בהוצאה הכוללת החדשה של הקיבוץ המאוחד—דביר ( ר' ביבליוגראפיה ) בשלושה כרכים . את מראי המקום מתוך סיפורי ברנר , כרך א , הנני מביא ללא ציון אות הכרך . אשר למאמרים ולסיפורים שנדפסו בכרכים ב ו ג הנני מצרף אחת משתי האותיות האלה למספר העמוד .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר