הקדמה

עמוד:9

הקדמה בספר זה נעשה ניסיון להבין ולתאר את יצירתו של אחד מבכירי סופרינו , מן המעמיקים והמשפיעים ביותר , יוסף חיים ברנר . להבין — היינו לעמוד על עיקר משמעו הן של הסיפור הבודד והן של המפעל הספרותי כולו , ולתאר —משמע לבחון את ייהודו התימאטי ובעיקר האמנותי של מעשה היצירה , כפי שהוא מתגלה בתחומי עיצוב מהותיים למלוא עשייתו הספרותית של ברנר כילה וביצירה הבודדת . אך במקום ליטול יצירה אחר יצירה , לתארה , לנתחה מכל הצדדים ולהציגה בנפרד על כל מרכיביה , בחרתי לבודד מתוך כללות הסיפורים מרכיבים שונים ולעמוד על טיבם האחיד או המתגוון —כפי שהם חוצים כל אחד את גבולה של היצירה הבודדת , בחינת קו היכר מאפיין של המפעל הספרותי הכולל . נהגתי כך בייחוד בסוגיות שניתן היה לשער , כי היוצר שמר בהן על אחידות כללית , כגון בדרכו לבנות את הדמות הספרותית ולהעניק לה משמעות ותפקידים בכלל היצירה שבה היא מופיעה . כך גם נהגתי בדיון ביחידות מבנה שברצף הסיפורי , כגון בסעיפים המציגים את דרכו של ברנר בדיאלוג או בתמונה הסיפורית . אין צריך לומר שדרך זו הלמה את הצגת העניינים התימאטיים , שעמדתי עליהם במבואי הכללי . אולם גם בפרקים שנדונו על פי דרך זו ניסיתי לעמוד על קו גידולו והתפתחותו של ברנר בסוגיה האמורה , כשהוא מבשיל את כוחו ואת דרכו לקראת יצירתו השלמה והמבורכת ביותר — 'שכול וכשלון . ' אולם בסוגיות אחרות ניתן היה לצפות , כי כל יצירה תעמיד לעצמה שאלה אחרת וחדשה , ותמצא לה תשובה חד פעמית הנובעת ממהותם הכוללת של מרכיביה השונים . כאן דין היה לדון בסיפור הבודד , אף כי על פי סדר הגיוני , ולאו דווקא כרונולוגי . כך נהגתי , למשל , בפרק של 'נקודת התצפית' וגם בדיון בסוגי סיפור שונים . בייחוד בפרק אחרון זה ראיתי לנכון להציג את סיפורי ברנר כפרטים השייכים לקאטיגוריות רחבות יותר . על כן הקדשתי סעיף בפני עצמו לקבוצות יצירות הנמנות כל אחת בסוג סיפורי מסוים . ברי שדיון זה הצטמצם אף הוא בהכרח בהערות כלליות , הנוגעות אך לאופי הז'אנרי הכללי . הפרקים השונים במונוגראפיה זו דנים אפוא כל אחד בכיוון אחד , אך שונה מבחינות הנראות לי מהותיות , בלא שתידון יצירה אחת בכוליותה ובייחודה האמנותי השלם . כדי למלא חסר זה , ולו במקצת , חתמתי את ספרי בשתי אינטרפריטאציות מפורטות של שני סיפורים נבחרים הנמנים עם שני סוגי סיפור שונים , אף כי שניהם נתחברו בתקופת יצירתו האחרונה . כאן ביקשתי להשיג את הסינתיזה , שנת חייבה לאחר מעשה הפירוק והניתוח שבפרקים הקודמים של הספר .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר