תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שלישי הדרכים לעיצוב חיי הנפש [ עמ' [ 132—123 א . אמצעי עיצוב ישירים r ניסוח מסכם , ; 124 ניסוח סציני מצד המספר , ; 124 דיבור בקול , ; 127 החלום , ; 128 ב . אמצעים עקיפים : תנועה , העוויה ומעשים ; 130 נוף וסביבה , . 131 פרק רביעי מרכיבי הרצף הסיפורי [ עמ' [ 162—133 א . הסצינה והמסירה , ; 134 ב . הדיבור האנושי ודרכי הגשתו . 'דיבור נמסר ו'דיבור עקיף ; 137 , ' 'הדיבור הישיר ; 159 , ' 'הדיבור הסמוי ; 141 , ' א . צורות ההגשה , ; 142 ב . הפונקציות של 'הדיבור הסמוי' אצל ברנר , ; 149 ג . התמונה הסיפורית , , 153 פרק חמישי המספר ונקודת תצפיתו בסיפורי י . ח . ברנר [ עמ' [ 195—163 א . סיפוריו האוקטוראליים של ברנר , ; 164 ב . זווית הראייה של מספר עד : המעמד והפונקציה של מספר עד , ; 174 הסיטואציה האפית המעוצבת בידי מספר עד , ? 178 ג . המתח בין זמן הסיפור לבין זמן ההתרחשות , ; 186 ד . תודעת הכת"יד . של המספר , . 190 חלק שני אינטרפריטאציות פרק ראשון המוצא [ עמ' [ 207—199 פרק שני ' שכול וכשלון' [ עמ' [ 231—208 בסבך החמלה והרחמים , ; 211 בסימן 'הגלגל החוזר ; 215 , ' 'סלעי ירושלים ואבניה' ומוטיבים אחרים , ; 217 דרכי קישור ומיבנה , . 233 רשימה ביבליוגראפית [ עמ' [ 240—233 הערות [ עמ' [ 270—241

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר