1. נוף של אליטות אליעזר בן־רפאל ויצחק שטרנברג

עמוד:3

ו . נוף של אליטות אליעזר בן רפאל ויצחק שטרנברג בעשורים האחרונים עברה החברה הישראלית תמורות מרחיקות לכת בשל אירועים מבית ומחוץ . התמורות הללו הצמיחו אליטות חדשות בתחומי פעילות שונים בחברה . ספר זה מנסה לשרטט את ההתפתחויות האלה בתחומים למיניהם ולדון בהשלכותיהן . אליטה היא קבוצה קטנה יחסית של אנשים שנמצאים בעמדה בולטת לעומת אחרים בתחום כלשהו של הזירה הציבורית ושולטים על משאבים שמקנים להם עוצמה באותו תחום או בחברה בכלל . מבחינה היסטוריה השימוש המודרני במושג אליטה והגישה המבליטה את מקומה של האליטה בחיי החברה מקורם בהוגים ובחוקרים כגון פרטו , מוסקה ומיכלס , שהתנגדו לפרספקטיבה המרקסיסטית המדגישה את קיומם ומאבקיהם של מעמדות חברתיים הנגזרים מאפיוניהם של מבנים חברתיים . לעומת התפיסה המעמדית , גישת האליטות פתוחה יותר מכיוון שהיא פחות מחויבת למאפייני הקבוצה הדומיננטית בחברה . הוויכוח הרואה בשתי הגישות הללו גישות מנוגדות וחלופיות עדיין נמשך , אבל אין הכרח לתופסן כך , ואפשר לשלב ביניהן ולראות בהן גישות משלימות . אפילו בקרב המרקסיסטים נעשה שילוב כזה מתוך הדגשת החשיבות שיש לאליטה של מעמד הפועלים על אופיו ועל התנהלותו של המאבק המעמדי , למשל בתפיסה על מרכזיות האוונגרד של מעמד הפועלים . אלכסנדר גרשנקרון 5 נותן דוגמה אחרת שמדגישה את חשיבות האליטה במציאות כלכלית מעמדית נתונה . הוא קובע שעל פי כל 1 אייזנשטדט תשכ " ז . 2 אייזנשטדט וקורלרו 3 . 1982 רייט ; 1996 היילי ופקולסקי ; 2000 פקולסקי וווטרס 4 . 1996 אבינרי תשכ " ז , 1967 ; עמ' 5 . 270-264 גרשנקרון . 1962

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר