פתיח

עמוד:ז

פתיח ספר זה הוא תוצר של פרויקט שביקש לסקור ולהציע ניתוחים מוסמכים של האליטות בחברה הישראלית בעת הזאת , שמהיבטים רבים הן שונות מאוד מהאליטות הישנות שתפסו את הזירה הציבורית לפני עשרים שנה ויותר . מגמתנו לבחון סוגיה זו בתחומי פעילות ובמגזרים עיקריים . ראשיתו של הפרויקט בפנייתה של שגרירות צרפת אל פרופ' אליעזר בן רפאל לעשות מחקר בנושא . הוקם צוות חוקרים של שלושה סוציולוגים - הפרופסורים אליעזר בן רפאל , משה ליסק וחוה עציוני הלוי - ושני אנשי מדע המדינה - הפרופסורים בנימין נויברגר וגבי שפר . ד " ר יצחק שטרנברג קיבל על עצמו לרכז את עבודת הצוות , לזמן אורחים מומחים ולהשתתף בפגישות ובעריכת החומר . עזרה לידו גברת יעל ישראל . פעם בחודש , במשך כחמישה עשר חודשים , התכנס הצוות , ולכל פגישה הוזמנו שניים ער ארבעה מומחים בעלי נגיעה חזקה לנושא שנידון באותה פגישה . בכמה פגישות הספיק הצוות לקיים דיונים בשני נושאים . המומחים נשאו הרצאות וענו על השאלות של הצוות , ואחר כך התבקשו מקצתם להגיש פרק לפרסום בקובץ הזה . לפעמים התבקשו גם מומחים שלא השתתפו במפגשים הללו לתרום פרק לספר . לנושאים אחדים הקדשנו שני פרקים , ובמקרה אחר הוספנו לפרק הסדור קטע קצר מתוך תמצית דברי מומחה בישיבות צוות המחקר . בדרך זו אנו מקווים להעביר את עיקרי הדברים שלמדנו בפרויקט על אליטות חדשות בישראל . בסך הכול הספר דן בארבע עשרה אליטות של החברה הישראלית בת זמננו . פרקי הספר מצטרפים לכלל תמונה מגוונת , הנתונה לסתירות ולפרדוקסים , ומזמינה חשיבה מעמיקה על יחסי אליטה-לא אליטה בישראל של ימינו . הערה אחרונה , רוב הפרקים הושלמו ב 2004 ומתבססים על חומר שהיה זמין עד אותה עת . כעדים מומחים בדיוני הצוות השתתפו מלומדים , אנשים בעלי ניסיון ובעלי דעה מאפיקים שונים מאוד . תודתנו נתונה להם על הזמן שהיו מוכנים להקדיש לנו . בכלל רשימת המומחים הללו פרופ' יאיר אהרני מאוניברסיטת תל אביב ; ד " ר אנה

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר