תוכן העניינים

עמוד:ו

שער חמישי : אליטות דתיות ועדתיות . 15 275 אליטות מזרחיות ממוסדות וחוץ ממסדיות - ריקי טסלר . 16 277 הרב עובדיה יוסף והרבנות המזרחית המתחרדת - נסים ליאון . 17 301 הרב שך כדפוס של מנהיגות חרדית - מנחם פרידמן 322 דודי זילברשלג : סוגים ושכבות של מנהיגות חרדית ( הערות לדיון ) . 18 331 האליטות הדתיות לאומיות החדשות - יובל שרלו 334 . 19 אורתודוקסיה בקונטקסט גלובלי - רונן פרידמן . 20 355 האליטה החדשה של דוברי רוסית בישראל - זאב חנין 377 שער שישי : המיעוט הערבי . 21 395 אליטות פוליטיות חדשות בקרב הערבים - עאדל מנאע . 22 397 פוליטיקאים ערבים - חדש מול ישן - בנימין נויברגר 410 שער שביעי : סוף דבר 429 23 . 23 נוף סבוך - אליעזר בן רפאל ויצחק שטרנברג 431 ביבליוגרפיה 435 רשימת המשתתפים בכרך 464 מפתח 465

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר