אליטות חדשות בישראל

עמוד:ד

New Elites in Israel With : Moshe Lissak , Benyamin Neuberger , Eva Etzioni-Halevy and Gabriel Sheffer Edited by : Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak Stern berg עריכת לשון והתקנה : נועה רוזן מפתח : אמנון ששון מסת " ב © ISBN 965-342-927-2 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס " ז סדר ועימוד : דנון הפקות נדפס בדפוס אופסט שלמה נתן Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 2007

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר