מבוא

עמוד:13

להחלטה על התאבדות כהחלטה בלתי אוטונומית מעיקרה , שכן היא נובעת במקרים רבים מהפרעות נפשיות , דחפים רגעיים או צרכים פסיכולוגיים משניים , כרצון לעורר תשומת לב וכדומה , כך שההחלטה נעשית בתנאים של כושר שיפוט לקוי . מבחינת המשפט הנוהג בארץ , לפי סעיף ( 1 ) 225 לפקודת החוק הפלילי , , 1936 נחשב ניסיון להתאבדות כעבירה פלילית , והנאשם היה צפוי לעונש של מאסר עד שלוש שנים או לקנס . חוק זה בוטל על ידי הכנסת בשנת . 1966 לעומת זאת , המשדל אדם אחר , או מסייע בידו לאבד עצמו לדעת , אשם בפשע לפי סעיף ( 2 ) 225 של הפקודה הנזכרת , ודינו מאסר עד 20 שנה . דין זה נשאר בתוקפו עד היום . עמדת היהדות שונה מכל וכל . על פי תורת ישראל איבוד עצמי לדעת הוא פשע חמור ביותר , ונחשב כעברה דתית מוסרית בצורה ברורה וחד משמעית , וכפי שדרשו דורשי רשומות ( החיד"א בפירושו נחל קדומים ) "' < ונפש כי תחטא ומעלה מעל בה' ( ויקרא ה , כא , ( מע"ל : מאבד עצמו לדעת . " מספר טעמים ניתנו לאיסור איבוד עצמי לדעת : ערכם של החיים הוא גדול ביותר ומכאן החובה הקדושה לשמר את החיים . יתר על כן , אין האדם בעלים על גופו , לכן אין לו רשות ליטול את חייו או להזיק להם , שכן גופו של האדם נמסר לו כפיקדון מאת הבורא לצורך מילוי משימותיו על פי התורה והמוסר , ואין לו זכות לפגוע בפיקדון זה . המאבד עצמו לדעת כופר בעקרונות היהדות של שכר ועונש ועולם הבא . המאבד עצמו לדעת איננו יכול לחזור בתשובה וכן אין מיתתו כפרה לו , בניגוד לרוצח שיכול לחזור בתשובה ומיתתו כפרה היא לו , וכפי שכתב החתם סופר ( חתם סופר על התורה , ירושלים תשל"ב , פרשת ויצא , יט ע"ב - כ ע"א : ( "משום כי כל החטאים מהמרקים בשעת מיתה וזה חוטא במיתתו , באותו דבר שהיה לו לכפרה הוא חוטא ומורד . " מכאן גם מובן המאמר הרווח בספרות ההלכה המאוחרת שהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא . לפיכך , בתנאים אלו מתבטל לחלוטין כל שיקול אוטונומי , וכמו כן המעשה הוא בר ענישה . מבחינה חינוכית יש , אפוא , דגש חזק נגד ניסיונות התאבדות ובעד קידוש ערך החיים . במסכת שמחות פ"ב ה"א ( מהדורת היגער , ניו יורק תרצ"א , עמ' 101 ( 102 נקבעו סנקציות כלפי מתאבדים , שנועדו לצמצם את ההתעסקות בקבורתם והפחתת ההספד והאבלות עליהם : "המאבד את עצמו בדעת אין מתעסקין עמו בכל דבר ... אין קורעין עליו ואין חולצין עליו ואין מספידין עליו . " ברם , לצורך ענישה בפועל נדרשים תנאים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר