התוכן

עמוד:7

התוכן מבוא 11 פרק א . מעשי התאבדות בתקופת המקרא 17 פרק ב . מעשי התאבדות בתקופת הבית השני 37 התאבדות של יחידים ומשפחות 37 התאבדות קבוצתית 41 התאבדות בעולם היווני הרומי 51 פרק ג . מקורו של איסור התאבדות בספרות חדל 57 פרק ד . מעשה שאול ומעשה חנניה , מישאל ועזריה 63 מעשה שאול 63 האם חנניה , מישאל ועזריה ניסו להתאבד ? 73 פרק ה . היחס אל המאבד עצמו לדעת במסכת שמחות 78 הלכה א 78 הלכות ב ג 81 הלכות ד ה 84 תקנות בתלמוד למניעת מעשי התאבדות 87 פרק ו . ביאורי ההלכות של מסכת שמחות בדברי הפוסקים 89 הראיות והאומדנות להגדרת מאבד עצמו לדעת 89 ביאורי דינים ביחס למאבד עצמו לדעת 93 " המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא" 110 תנאים נוספים לקביעת דינו של המאבד עצמו לדעת 114 פרק ז . התאבדות לצורך קידוש השם בספרות חז"ל 118 פרק ח . התאבדות לצורך מניעת עבירה בימי הביניים באשכנז ובצרפת 128 מעשי התאבדות במאה העשירית ובתחילת המאה האחת עשרה 129 גזרות תתנ"ו 131 מעשי התאבדות בעת מסע הצלב השני ולאחריו 176

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר