המאבד עעמו לדעת היבטים הלכתיים, היסטוריים והגותיים

עמוד:4

Yechezkel Shrage Lichtenstein Suicide - Halakhic , Historical , and Theological Aspects על העטיפה : בית הקברות העתיק של וורמ"זא אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליס , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהכווציא לאור By Hakibbutz Hameuchad Printed in Israel 2008 Publishing House Ltd ., Tel-Aviv כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ דפוס "חדקל" תל אביב תשס"ח

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר