בפתח הדברים

עמוד:13

זירה למאבקים ביךתרבותיים חריפים , הבאים לידי גילר גם בזרמים פוליטיים ספאראטיסטיים — בבלגיה , באירלנד , בלבנון , בבנגלה דש , בניגריה , ביוגוסלביה , בחלקי בריטניה ( סקוטים , ולשים , ( בקנדה ובמקומות אחרים — ובגילויים חברתיים בקרב שחורים בארצות הברית ובארצות אפריקה הלבנות . האוניפור מיזם מרבה לגלות את פניו המשוממים , באופנות ובאורחות התנהגות , וממילא מתחזק הרצון לתור אחרי המיחד , המשייך והמעניק דיוקן עצמי . שוב נשאלות בכל העולם שאלות שלא היו רצויות זמן רב ; שוב מורגשת עמידתם ההססנית של אלה אשר אינם יודעים לשאול — אף יותר משל מציגי השאלות — אבל חשים צורך , ולו גם מזערי ועמום , לקבל תשובות , שכן אין להם נחת בקיים . מבחן יהדותנו בתקופה זו חמור מאין כמוהו ; רק עיוורים ברוח יתעלמו משיעור משמעותו לגבי היחיד והכלל . הולך וקטן מספרם של אלה אשר תמול שלשום היתה בפיהם תשובה אחת , מוכנה , לכל , אלה שלגבי דידם קיימת מסכת אחת , ורק אחת של יהדות — זו שלהם , האורתודוקסית השלמה , כביכול , במתכונת גילויה האחרון בגולה של טרם שואה ; והיא מתגלה בעיניהם כנצחית זאת לגבי יהדות מזרח אירופה מכאן ויהדות ארצות האיסלאם מאידד — ולדידם לא היה מוצא מן המבוך שלא באותה דרו בלבדית ; לאחרונה נתערער גם בטחונם של אלה , אשר לגביהם אין תשובות כלל , ואולי אין אף שאלות , וקיימת מציאות בלבד , אשר מעצבת את דיוקנו של יחיד ושל ציבור בכוח רב יותר ממד . שעושה כל מעשה בנין מחשבתי ; אם בכוחה של מציאות זו לפתור בעיות — מוטב ; אם לאו — הרי שאין עצה , ושום מאמץ 'מלאכותי' לא יעשה את הבלתי אפשרי ; אם הגולה עשויה להימחק בצו התהליכים ההיסטוריים חברתיים של עולם פתוח — הרי שתימחק , חרף כל מאמציהם של הבונים קונסטרוקציות מלאכותיות , רוחניות וחברתיות . אם תיווצר ישראליות סגולית ' כאן ועתה , ' בצו התהליך הרוחני האוטונומי , והיא תירש את היהדות שקדמה לה , או שלא תקום כזאת — דבר זה הוא אך ורק פועל יוצא ממהלכי היום יום הישראלי . אלא שהסתבר כי דרכים קלות אלו לא הובילו לשום מקום ; דבר

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר