עם הספר

עמוד:10

הספר אמור לעורר עיון ודיון בשני סוגי ציבור : זד . שמלאכתו בלימוד המקורות ובבירור שאלות קיומנו במישור התיאורטי , וזה אשר בא אל הכתוב בלי הכנה רבה , אבל פתוח להשתתף בשיחה השקטה אך ערה של בני הדור הזר . של יהודים . תקוותי כי סגנון הכתיבה מאפשר לשני סוגי הציבור לבוא על סיפוקם . רבות עשה למען ציבור הקוראים השני ח' עמנואל ביחובסקי מ'הוצאת הקיבוץ המאוחד , ' אשר קיצץ בנטיעותי הסבוכות לעתים , ולו נתונה תודתי . רק באמצעות הספר עצמו אוכל להביע תודתי לרבים כל כך מן האלפים הרבים שהשתתפו בדיונים בתוכן הספר , שמהם שאבתי לא רק עידוד , אלא גם רעיונות לבירור ולאיתור ' קרעים' בטיעון . המקורות מסומנים על vst שני מספרים בסוגרים : המספר הראשון מודגש , הוא המספר הסידורי של החיבור המצוטט ברשימה הביבליוגראפית , והמספר השני הוא של העמוד בחיבור : . ( 14 , 52 ) מקורות ראשונים אינם מפורטים ברשימה הביבליוגראפית , אלא בתוך הכתוב עצמו .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר