הקדמה

עמוד:12

ליהודית , - Judentum -y Deutschtum הדתי , החילוני , האורתודוקסי והליברלי , הציוני , ומי שכונה מתבולל - כולם לקחו בה חלק . במקביל להתחדשות זו של הרוחניות וחיי הרוח היהודיים קיבלה ההשתתפות היהודית בתרבות הכללית של התקופה תאוצה דרמטית . עם הקמת הרפובליקה הויימארית נקרא דרור לרוח חדשה ונועזת באומנויות , בספרות היפה , בקולנוע , במוסיקה בתיאטרון וגם במדעי הרוח והטבע . היהודים בלטו בכל התחומים הללו באופן מיוחד , ובזאת נתנו ביטוי לתחושת גרמניותם . שתי התופעות המקבילות הללו בחיי היהודים ברפובליקה הויימארית אינן מנותקות זו מזו . הפריחה בחיי הרוח והתרבות היהודיים וההשתתפות המוגברת של יהודים בתרבות הרחבה של גרמניה קשורות באופן משמעותי זו בזו . במקרים רבים התגלם הקשר הדיאלקטי הזה באותם אנשים עצמם , כמו אצל מבקר הספרות ולטר בנימין והפילוסוף הדתי מרטין בובר , אשר בה בעת גילו עניין מחודש ביהדות ובמאמצים להרחבת אופקי התרבות הגרמנית . אופיו הייחודי של הרנסאנס היהודי בתקופת ויימאר איפשר לחלק מן הדמויות הראשיות לחפש דרך שלאורה יוכלו היהודים להכריז על היהדות והגרמניות במציאויות רוחניות אוטונומיות אך מפרות הדדית . בהשראת חזון זה קרא ב 1925 פרנץ רוזנצווייג - שמםעו מן ההתבוללות לדתיות יהודית מעומק הלב שימש סמל לאחרים מבני דורו - לקובץ מאמריו , הדן בשני המקורות לזהותו התרבותית של היהודי הגרמני , בשם ' נהריים ' - ( Zweistromland ) רמז לשמה המקראי של בבל , שישבה במוצא נהרות הפרת והחידקל ושבה הייתה אחת התקופות הפוריות ביותר בהיסטוריה הרוחנית היהודית . למרבה האסון , כל התקוות שהארץ שבין הריינוס לדנובה תהפוך לבבל החדשה התנפצו באכזריות בשל ההתפתחויות שהביאו לנפילתה של הרפובליקה . עם זאת , באופן בלתי צפוי הכינה ההתנסות בתקופת ויימאר את יהודי גרמניה לאימה שהסלימה לאחר הפרעות בנובמבר , 1938 כאשר התברר כי הנאציונל סוציאליסטים אינם מסתפקים בהכנסת היהודים מחדש לגיטאות אלא מתכוונים למעכם , פשוטו כמשמעו . בשנות העשרים של המאה הכ' פיתחה הקהילה היהודית המאורגנת םטרוקטורות חדשות ומסועפות ותוכניות אשר יתגלו כחסרות ערך רב לנוכח האתגרים של ניהול חיים יהודיים בתנאים המשפילים ברייך השלישי . ככל שהצליחו יותר לחזק את זהותם היהודית ולראות עצמם מתוך מודעות כחברים ב ' אומת התרבות ' הגרמנית ( Kulturvolk ) כך גדלה יכולתם של היהודים להתמודד ביתר כבוד עצמי עם הניסיון הנאצי לבודדם ולגזול מהם את הזכות לראות עצמם כגרמנים . עם עלייתם לשלטון ביקשו הנאציונל סוציאליםטים להפסיק במהירות את השתתפותם של היהודים בכלכלה , בחיים המדיניים ובחיי התרבות הגרמנית . הנסיגה מן האמנציפציה דחקה את היהודים חזרה לתוך גטאות חברתיים ופוליטיים . עם זאת ,

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר