תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שמיני : יהודים במסגרת התרבות הגרמנית מאת פול מנדם פלור 166 . 1 המוקצה כמקובל . 2 166 יהודים והתרבות העירונית של ויימאר . 3 168 תיאטרון וקולנוע . 4 172 אדריכלות , אומנות ומוסיקה 174 . 5 מדעי הטבע והרוח . 6 178 ביקורת התרבות . 7 182 אופטימיות וחוסר ודאות 187 חלק שני 1945-1933 פרק תשיעי : שלבי ההדרה והרדיפה עד 1939 מאת אברהם ברקאי 193 . 1 שלב הפתיחה , : 1933 טרור ברחובות וצעדים ממשלתיים . 2 194 ההפוגה המדומה . 3 199 חוקי נירנברג : יהודים , 'לא ארים , ' 'בני תערובת ' . 4 204 המיפנה בשנת . 5 209 1938 אקציית פולין ופוגרום נובמבר . 6 212 מעלימי עין , סייענים ושותפים לפשע 216 פרק עשירי : חיים יהודיים בצל הרדיפות מאת אברהם ברקאי 222 . 1 ההגירה והשלכותיה . 2 222 ריכוז ושבר חברתי . 3 224 מלחמת הקיום היומיומית . 4 232 ההשלכות על חיי המשפחה . 5 235 , 'לא ארים' מומרים ו ' נישואי תערובת ' 239 פרק אחד עשר : ארגונים ומוסדות מאת אברהם ברקאי 245 . 1 קהילות , איגודי קהילות והנציגות הארצית 246

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר