תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה מאת פול מנדס פלור 11 חלק ראשון 1933-1918 פרק ראשון : בצילה של מלחמת העולם מאת פול מנדס פלור 17 . 1 חוויית המלחמה של היהודים . 2 18 המפגש עם יהודי מזרח אירופה . 3 24 כתב העת . 4 28 Der Jude המהפכה והיהודים . 5 30 לקראת ויימאר 37 פרק שני : ירידה במספר האוכלוסין וקיפאון כלכלי מאת אברהם ברקאי 40 . 1 המגמות הדמוגרפיות . 2 40 מבנה מקצועי וחברתי . 3 43 השלכות המשברים הכלכליים . 4 46 האליטה הכלכלית היהודית 49 פרק שלישי : חיי היהודים בסביבתם מאת אברהם ברקאי 53 . 1 בצל האנטישמיות . 2 53 הערים הגדולות . 3 62 באזורים הכפריים ובעיירות . 4 65 יהודי מזרח אירופה . 5 67 חיי המשפחה 71 פרק רביעי : המבנה הארגוני של הציבור היהודי מאת אברהם ברקאי 77 . 1 מצבן המשפטי של הקהילות 77

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר