תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה

עמוד:4

Volume 4 : Copyright © 1998 Leo Baeck Institute and Michael Brenner , assistant editor Edited by Michael A . Meyer English translation : German-Jewish History in Modern Times Deutsch-Judische Geschichte in der Neuzeit Originally published in German under the title המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו"ח , צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן , פרופ ' רוברט ליברלס , פרופ' מנחם מור , פרופ' שמואל פיינר , פרופ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה מדעית : רן הכהן עריכת הלשון והבאה לדפוס : יצחק כהן מרכזת הסדרה : טליה יקיר Printed in Israel , 2005 © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem מסת " ב ISBN 965-227-149-7 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-466 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס " ה אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר