הדמות

מתוך:  > אקדמות לאצ"ג > הדמות

עמוד:8

היסטורית גילמה שירת אצ"ג את המרד הרדיקלי ביותר של המודרניזם העברי בפואטיקה הרומנטית של עידן 'התחייה' הביאליקאי . בתוך כך גם נעשתה ההמשך המשמעותי העיקרי של שירת ביאליק , ובעיקר של הנעימה והעמדה הנבואיות האופייניות לה . שירת גרינברג ניתקה נעימה ועמדה אלו מן ההקשר הרומנטי שלהן והשתילה אותן בנוף רוחני מודרני מובהק . פוליטית וחברתית דגלה שירת גרינברג , החל בראשית שנות השלושים , במגמותיו של הימין הציוני הרביזיוניסטי . אצ"ג העמיד את עטו הפיוטי לרשות הרעיונות המנחים מגמות אלו והיה למשורר הפוליטי המובהק של השירה העברית . 'אנוכי ארנין את המלה הבלתי פיוטית : פוליטיקה , ' אמר באחת מרשימותיו 1 המוקדמות - וכך עשה . יצירתו היא הוכחה ניצחת שאין ניגוד מהותי בין שירה לפוליטיקה . אבל שירת אצ"ג ביקשה לבטא לא רק את הלאומיות היהודית , אלא גם את 'האדם המיליוני' האוניברסלי - את כלל החברה השוכנת ב'ענןק האדם , ' את חיי העמל , המצוקה , המשפחה , אהבת החיים ופחד המוות . כאמור הקרה ושפעה שירתו של אצ"ג יותר משישים שנה . שיריו הראשונים ( היידיים והעבריים ) ראו אור כשהיה בן שש עשרה . מאז ועד שנים אחדות לפני מותו , בן שמונים וארבע , יצר בלי הרף . אמנם בשנים 1945-1938 חלה הפסקה ממושכת בפרסום יצירותיו , אבל לא מחמת שיתוק יצירתי . אצ"ג הוסיף ליצור בשנים האלה . אולם הוא היה נחוש בדעתו - מסיבות שעוד נידרש להן - שלא לפרסם דברי שירה , ואחר כך , בימי מלחמת העולם , שלא לפרסם כלל . בדיעבד הפסקה זו מפצלת את הקריירה של המשורר לשני חלקים : שנות הצעירות ו'הגבחית העולה , ' עד חתימת 'ספר הקטרוג והאמונה' בשנת תרצ"ז מזה , ושנות הבגרות והזקנה שממוצאי מלחמת העולם השנייה ואילך מזה . שתי ה'קריירות' קשורות זו בזו , כמובן , והמשורר הוא אותו משורר במשך כל דרכו הארוכה , ועם זאת לכל אחד משני החלקים אופי משלו , המצדיק דיונים נפרדים בשירתו ה'מוקדמת' ובשירתו ה'מאוחרת' של אצ"ג . כל אחת משתי החטיבות הללו מעמידה ,

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר