התנאים הטבעיים

עמוד:11

התנאים הטבעיים יהודה קרמון עמק החולה הוא יחידה גיאוגרפית סגורה ומוגדרת היטב . במערב ובמזרח תוחם אותה בקו ישר כמעט בקע הירדן , ואילו בדרום ובצפון מתרומם האזור במדרגות נמוכות . הגבול בצפון ובדרום הוא קו הגובה 200 מ' בקירוב , הזהה בצפון , בחלקו , עם הגבול המדיני של מדינת ישראל , ובדרום עם גב חצור - משמר הירדן . אורכו של העמק 25 ק " מ , רוחבו 6 ק '' מ . בחלקו הצפוני הוא מתרחב כדי 8 ק '' מ , ושטחו כ177- קמ '' ר . קרקעיתו גולשת מכל צידיו לעבר ימת החולה לשעבר . השוליים המערביים הם הרכס הצר של הרי נפתלי , ואילו השוליים המזרחיים נוצרו על-ידי פעילות געשית כמעט רצופה על מגוון צורותיה . אף שמקור פעילות זו הוא בגולן , היא השפיעה גם על עמק החולה והיתה אחת הסיבות להיווצרות האגם והבצות , כמו גם לשפע המים בעמק . העמק הדרומי ( מדרום לימה לשעבר ) דומה למניפה גדולה , שקודקודה נמצא במקום יציאתו של נחל חצור מן ההר ובסיסה בגדה המערבית של האגם . האזור מאופיין בנטיה קלה לכיוון צפון-מזרח . במדרון - שתי מדרגות שטוחות וביניהן מדרון תלול יותר , היורד מגובה של 110 מ' ל90- מ . ' מבנה זה מסמן שלבים שונים בצמצום הימה ( להלן . ( העמק הצפוני מהווה את רובו של עמק החולה , והוא משווה לו את אופיו המיוחד . הוא מסתיים בצפון בשורת מדרגות , העולות בהדרגה עד לגובה של 400 מ , ' במקום שהשטח נעשה הררי . העמק יוצר שלוש מדרגות . העליונה היא מדרגת הטרוורטין . זהו טוף גירי , הנוצר בעקבות התגלות מי מעיינות חמים לעתים ועשירים בסידן . המדרגה הנוחה ביותר היא זו התחתונה , המתרחבת בהדרגה לצד מזרח . בצד מערב מטושטש מבנה המדרגות על-ידי גבעה בזלתית מאורכת , הנמשכת לאורך של 4 ק '' מ ברוחב ממוצע של כ300- מ . ' גבעה זו " ) גבעת שחומית ( " אינה מראה עדיין כל סימני סחיפה ואין בה שום ערוץ קבוע . באזור המדרגות עוברים יובליו העקריים של הירדן בערוצים עמוקים , הנמצאים עד 30 מ' מתחת לסביבתם . המדרגה התחתונה יורדת במדרון חזק אל שטח , שלו צורה כמעט מישורית . הנחלים המרובים היורדים מן הגולן לא מצאו דרך אל הירדן בגלל סוללות הסחף , הגבוהות מסביבתן , והם מתנקזים לנחל קליל - ערוץ שמוצאו במעיינות המצויים דרומית לשפכי הבזלת הצעירים . התהוות הנוף הטבע > בשל אחידות העמק וגילו הגיאולוגי הצעיר יחסית , אפשר לעקוב אחרי התפתחות צורות הנוף השונות תוך מגמה לאחד את הגורמים השונים ( גיאולוגיה , געשות , מקורות המים וזרימת הנחלים , שינויים אקלימיים ) ולהתחקות אחר הזיקה ביניהם . עמק החולה והבקע הסורי אפריקאי עמק החולה הוא חלק מהבקע הסורי-אפריקאי , המהווה את אחת התופעות הגיאולוגיות הבולטות , שהטביעו את חותמן על פני כדור הארץ . בעמק ניכרות כמה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר