תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 5 מבוא 9 התנאים הטבעיים יהודה קרמון / התההות הנוף הטבעי , עמק החולה והבקע הסורי אפריקאי , השינויים באגם , האקלים , ההידרוגרפיה , קרקעות 11 מיכה לבנה / החי והצומח בעמק החולה 20 עולם החי : יונקים , עופות , זוחלים ודו-חייס , דגים , חסרי חוליות ; הצומח : האגם והבצה , הצומח של ארץ מקורות הירדן ; שמירת טבע ונוף : ערכי טבע , שמורות טבע נילי ליפשיץ / נופי הצומח הטבעי של עמק החולה בעבר 34 תולדות עמק החולה יהודה קדמון / תולדות עמק החולה 17 התנאים הכלליים , הישוב הקדם-היסטורי , התקופה ההיסטורית הקדומה , התקופה הישראלית , תקופת המלוכה , התקופות ההלניסטית והרומית , התקופות הערבית והצלבנית , התפתחות הנוף התרבותי בזמן החדש : החולה בזמן החדש , הע'וורנה , הנוף התרבותי לפי מפת הסקר הבריטית , העמק בשלהי התקופה התורכית , עמק החולה בתקופת המנדט , הקדחת ; השינויים בנוף עמק החולה בעקבות ההתיישבות היהודית מיכה לבנה / העמק במלחמת העצמאות ולאחריה 64 עמק החולה כיום מיכה לבנה / אוכלוסיה ומקורות תעסוקה 69 אוכלוסיית עמק החולה , כלכלה , חקלאות , בעלי חיים , תעשיה , תחבורה , תיירות , תכניות לפיתוח תיירות : הצפת שטח הכבול מאמרים ומחקרים מיכה לבנה / ייבוש החולה 85 התהוות האגם והבצות , זכיון החולה , תכניות הייבוש , מטרות התכנית , הייבוש הלכה למעשה , ניקוז הבצה והאגם , העבודות ביבשה , בעיות שנוצרו בעקבות הניקוז , התעלה הבטחונית , טכס חילוץ "הפקק , " תוצאות הייבוש , סכנות הייבוש , בעיית הכבול היבש , משטר ההשקיה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר