גילוי קברו של הורדוס

עמוד:2

המשתתפים בחוברת זו : פרוט' אהוד נצר החוג לארכיאולוגיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים יעקב קלמן ארכיאולוג בכיר בצוות החופרים בהרודיון רועי מורת ארכיאולוג בכיר בצוות החופרים בהרודיון רחל צ'אצ' לוריס ארכיאולוגית בכירה בצוות חופרי הרודיון ( סייעה בהכנת המאמר ) ד"ר אהרון יפה גיאוגרף וחוקר ארץ ישראל , ירושלים אהוד נשר ארכיאולוג ברשות העתיקות , ירושלים ד"ר אריה מורגנשטרן היסטוריון . מכון שלם , ירושלים אבירם פז שוחר ארץ ישראל ואספן המתמחה בחומר איורי בנושאי צבא ובטחון לפני . 1948 קיבוץ משמר העמק אליהו הכהן חוקר ארץ ישראל ותולדות הזמר העברי . רמת גן ד"ר רחל ברקאי החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ואוצרת במחלקת המטבע בבנק ישראל רמי יזרעאל חוקר בנושא זיכרון והנצחה , ירושלים ה 1 צ ^ ת ספרים » רי } י 1 ל חד . . 3328 ירושלים 91033 ל 1 ל : 02-6436164 : 0 , 70 02-6434540 e-mail : clysclif ' . 11 ctvision . net . il nttp : // www . aridpu nlisl 1 i 11 ol 1 ouse . com 2007 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מפרסום זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור . עזרא פימנטל מורה ומדריך בכיר בנושא ארץ ישראל וכותב תכניות לימודים , מדרשת שדה בוקר דן קטקוף חוקר ומרצה בחוג לביולוגיה , המכון למדעי החיים , אוניברסיטת בר אילן . רמת גן דנה גולדברג מורת דרך בכירה , ירושלים ד"ר חיים גרוסמן חוקר תרבות ואמנות ארץ ישראל , תל אביב ד"ר גבריאל ברקאי המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן אלי שילר הוצאת ספרים אריאל , ירושלים ץוויץול כתנ p / r nyn'V ng ישר ' ^ ל ץורי ^ ל' < 1 n כתב , ? nun nyn r ביותר לידיטת האורץ . / ry / w לאוור במשך njw 28 ברציפות . החל njum חשס"ה מופיט ץוריץול' במחכתת חדשה משופרת . בצורה סדירה כל חודשיים ובצבים מלאוים . וכולל שפט של מץומרים 'חודיים . דמי ' //» 250 : ( 184-179 vm 2007 / rown njw ש י רו

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר