גילוי קברו של הורדוס

עמוד:1

182 ע 1 נה עט 1 רים ושמונה נובמבר / 2007 פםלו תשס '' ח עמ' ' !& המאבק לוהות ולםמל עמי 60 הכנת השגורות בירושלים ההמנדטורית עמי נ ר ארץ נולדת עמי י ' .: המחצבה שנתגלתה בירושלים ענו 90 7 / 1 שנה לבזלה"ע הראשונה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר