לאופולד טרפר (1982-1904) ו'התזמורת האדומה'

עמוד:30

לאופולד   טרפר ( 1982-1904 ) ו'התזמורת   האדומה' רשת   הסוכנים   'התזמורת   האדומה'   הצליחה   לשים   את   ידה   על   מרבית   התכניות   האופרטיביות של   הפיקוד   העליון   הגרמני   ולהעבירן   לברית-המועצות .   מקים   הרשת   לאופולד   טרפר   ניצל מהטיהורים   בברית   המועצות ,   הצליח   להערים   על   שוביו   הגרמניים   ולברוח ,   שרד   בכלא   הסובייטי ושוחרר   ממנו   אחרי   מות   סטלין   ואף   עלה   לארץ   וחי   בה   כעשר   שנים .   סיפורו   של   סוציאליסט , מהפכן   ומנהיג ,   שקורות   חייו   נשזרו   במאבק   באנטישמיות   ובדיכוי   יהודי   אירופה בני   מיכלסון * לאופולד   טרפר   נולד   ב26- בספטמבר   1904   בעיירה נוביטארג   בפולין ,   שהייתה אז   חלק   מהאימפריה האוסטרו-הונגרית . בצעירותו   נחשף לאנטישמיות .   כפועלים יהודים   רבים   אחרים ,   הוא ראה   בסוציאליזם   את הפתרון   לבעיות   דיכוי היהודים   במזרח   אירופה . ההתחייבות   הפוליטית הראשונה   של   טרפר   ניתנה לארגון   יהודי   בפולין שהושפע   מהמרקסיזם .   ב1924-   עלה   לארץ-ישראל   והצטרף למפלגה   הקומוניסטית .   באותה   תקופה ,   זמן   קצר   לאחר המלחמה   בין   ברית-המועצות   הצעירה   לבריטניה   הגדולה ( המעורבות   הבריטית   במלחמת   האזרחים   ברוסיה , (   החלו להתארגן   יחידות   יהודיות   במסגרת   'הצבא   האדום'   שראו את   ייעודן   בכיבוש   ארץ-ישראל   מידי   הבריטים .   על   רקע   זה כלאו   הבריטים   את   טרפר ,   שראו   בו   סכנה   גדולה ,   והגלו . לצרפת   ושם   השתתף בארגון   המהגרים . MOL   אחרי   שנחשד בריגול   תעשייתי למען   ברית-המועצות , נאלץ   טרפר   לעזוב   את פריס   ונסע   ב1932- למוסקבה .   במוסקבה ארגן   את   אוניברסיטת   מארשאלבסקי   בשביל   אנשי   מקצוע של   הקומינטרן ,   ובה   הורו   את   יסודות   התורה המרקסיסטית-לניניסטית   והשיטות   המהפכניות   להפצתה . במוסקבה   גילה   טרפר   את   המציאות   הכלכלית   והפוליטית של   "ארץ   הסוציאליזם , "   בתקופת   הקולקטיביזציה   הכפויה , ההגליות   והטיהורים .   טרפר   חזה   מבשרו   כיצד   נהגו   בסטודנטים מחו"ל  ( של   הקומינטרן )  הרבה   יותר   טוב   משנהגו   באזרחים פשוטים   של   ברית-המועצות . טרפר   היה   עד   לתוצאות   פעילות   המפלגה   -   פולחן   האישיות , דיכוי   חופש   הביטוי   והדמורליזציה   המעמיקה .   המהפכה התנוונה .   הפחד   גרם   לבני   אדם   לוותר   על   מצפונם   המהפכני . בדרך   זו   נתאפשר   לסטלין   לבסס   את   הדיקטטורה   שלו , בהסתייע   בשיתוף   הפעולה   של   המפלגות   הקומוניסטיות שמחוץ   לברית-המועצות .   מנקודת   הראייה   של   טרפר   -   לא פחד ,   לא   דיכוי  ( מאסר )  ואף   לא   העובדה   שהוציא   את   כל חייו   במפלגה   כפעיל ,   הצדיקו   את   הכניעה   המבישה  ( כולל שלו   עצמו )  לביורוקרטיה   הסובייטית .   במיוחד   כאשר   היו פעילים   שהתנגדו   לביורוקרטיה   גם   ששילמו   על   כך   בחייהם . בשנת   1936   פנה   ראש   המודיעין   הצבאי   של   ברה"מ   גנרל ברזין   לטרפר   וביקשו   לסייע   בחילוץ   פעילים   של   רשת מודיעין   סובייטית   שנחשפה   בצרפת .   טרפר   נסע   לצרפת וביצע   את   המשימה   בהצלחה   מרובה . טרפר   ניצל   מהטיהורים   וב , 1938-   אחרי   שהייתו   הראשונה בצרפת ,   פנה   אליו   גנרל   ברזין ,   ראש   המודיעין   הצבאי ,   והציע לו   להקים   רשת   סוכנים   במערב   אירופה   ובמרכזה ,   כהכנה לעימות   הצפוי   עם   גרמניה ,   שהיה   בלתי   נמנע ,   כך   האמין ברזין .   ברזין   בחר   בטרפר   בשל   ניסיונו   המהפכני   המעשי ובשל   בקיאותו   המעמיקה   בתורה   הסוציאליסטית   שהפגין בתקופת   פעילותו   במכון   מרשאלבסקי ,   אולם   יותר   מכול בשל   כושר   מנהיגותו   וקשריו   המוכחים   עם   קומוניסטים ( שחלקם   היו   תלמידיו )  בארצות   השונות . טרפר   נסע   לפריס   והחל   לעבוד   במרץ   ובתחושת   שליחות שאפיינו   את   האיש .   בהכירו   את   המשטר   בברית-המועצות על   תהפוכותיו   הסקטוריאליות   והפרסונליות   הניח   טרפר כמה   הנחות   בסיסיות   ובנה   תפיסת   הפעלה   שתאפשר   את פעילות   הסוכנים   ואת   שרידות   הרשת   בנסיבות   הקיימות ואל   מול   שני   משטרים   רודניים :   האחד   היה   גרמניה   הנאצית ; והאחר ,   שלמענו   נדרש   לפעול   במגבלות   המשטר   הסטליניסטי -   ברית-המועצות .   ראשית   לכול ,   הסוכנים   נבחרו   על   בסיס נגישותם   למידע   מצד   אחד ,   ואהדתם   לאידאולוגיה המרקסיסטית  ( או   לפחות   סלידתם   מהנאצים )  מצד   אחר . עם   זאת   הם   לא   היו   מוכרים   בעבר   לסוכנויות   המודיעין   של ברית-המועצות   או   בציבור   כקומוניסטים .   גיוסם   נעשה באופן   סלקטיבי   וכל   אחד   מהם   זכה   לחניכה   צמודה ,   בדרך כלל   של   טרפר   עצמו ,   על   מנת   להכשירו   לתפקידו . ארגון   רשת   הסוכנים   נבנה   עם   עצמאות   מוחלטת   ככל האפשר   מבחינת   תלות   מימונית   במודיעין   הצבאי   של ברית-המועצות .   למעשה   הקים   טרפר   חברה   בין-לאומית למסחר   במעילים   ובגדים   בכל   רחבי   אירופה .   החברה   פעלה כארגון   עסקי   לכל   דבר ,   למטרות   רווח ,   ומרווחיה   מומנה מנקודת   הראייה   של   טרפר   -   לא פחד ,   לא   דיכוי   ואף   לא   העובדה שהוציא   את   כל   חייו   במפלגה כפעיל ,   הצדיקו   את   הכניעה המבישה   לביורוקרטיה הסובייטית * בעבר ,   רמ"ח   היסטוריה   בצה"ל , bennymichelsohn @ isdn . net . il ליאופולד   טרפר 1945   ,

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר