תוכן העניינים

עמוד:8

. 9 ליצור שפה משותפת בין שרה לבין מכללה / יהודית ברק , מלכה גורודצקי וחיה הדרי 235 התפתחות רעיון השותפות בין אקדמיה לשדה 235 סיפור השותפות בין בית הספר מקיף גי ותכנית שח"ף 241 חממה לשינוי והתחדשות . 10 255 ללמוד לא לדעת / דינה פרילינג ובבי טורניאנסקי 258 צוות החוקר את עשייתו 258 למידה ושינוי - הצורך והקושי 259 בין למידה ארגונית ללמידה אישית 260 למידה ארגונית - סוגים ומכשולים 269 התפתחות מקצועית כחלק בלתי נפרד מלמידה ארגונית 272 מקומה של הווית ה"נוביס" בתהליך התפתחות מקצועית ולמידה ארגונית . 11 273 לדעת וללמוד 283 מסע קדימה ב"רוורס" / אדיבה ערפאת 283 קליטת מדריך פדגוגי בתכנית שח"ף / מועין פתראלדין 289 לא הייתה לי קונספציה / טליה וינברגר 292 הגות . 12 301 לדעת - אין זה העיקר / שלמה בק 303 על אודות שתי השאלות בתהליך ההכשרה להוראה 303 הידע הפרופסיונלי לפי התפיסה ההטכנית-רציונלית של מקצוע ההוראה 306 ביקורת התפיסה הטכנית-רציונלית 311 התפיסה הרפלקטיבית-רציונלית של ההוראה 317 השלכות על דמות המורה 319 תהליך ההכשרה להוראה : לקראת פדגוגיה נושאת חותם 327 מגבלות התפיסה הרפלקטיבית רציונלית 331 סיום שהוא פתיחה : אריסטו הידע האנושי והמורה המחנך . 13 336 שח"ף כמסע : הגישה ההרמנויטית-פנומנולגית בהכשרת מורים / שלמה בק 339

מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר