תוכן העניינים

עמוד:6

תוכן mc | ni 10 ........................ 0 / דבר העורכות / יהודית ברק ואריאלה גדרון 12 על אודות המשתתפים בכתיבת הספר 16 על תהליך הכתיבה ועל מבנה הספר 21 מבוא 31 . 1 תכנית שח"ף - כרטיס ביקור 33 תיאור התכנית 34 פירוט התכנית ממכט-על 36 . 2 להיות מורה - למידה לקראת הוראה באמצעות עשייה ופרשנות / מלכה גורודצקי ויהודית ברק 41 למידה מתוך הוויה בעשייה 43 שיח חינוכי שיתופי 45 קהילה יוצרת ידע 47 כמקום סיכום 54 החיים בשח"ף : שלוש בקתות מבס . 3 57 טעם התכנית / מירי מונק 59 הדוברת - על מה היא מדברת ? 59 השנתיים הראשונות - מחזון למציאות 59 מבט אל המתרחש במסגרת התכנית 64 מה קורה לסטודנטים המשתתפים בתכנית ? 76 תם ולא נשלם 79 . 4 קולות הבוגרים : "אף אחד לא סיפר לי מה זה שח"ף / '' מרגה סימקה 81 מבוא 81 " מבט על" על התכנית , בחמישה צירים 84 סיפורי המסע המקצועי של חמש בוגרות 98 . 5 תמונות מיום בחיי הצוות / בבי טורניאנסקי ודינה פרילינג 111 מערכה , 1 סצנה .. התעוררות 111

מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר