שיתוף חינוכי פעיל סיפור של הכשרת מורים

עמוד:5

שח'יף - תכנית ניסויית בהכשרת מורים המכללה לחינוך ע"ש קיי , הייתה המכללה הראשונה שהציעה לקיים ניסוי מבוקר בגישה חדשנית להכשרת מורים , בשיתוף האגף להכשרת עובדי הוראה והגף לניסויים ויוזמות במשרד החינוך . מתוך היכרות עם הכשרת המורים אנו מודעים לצורך בגישור בין תרבות האקדמיה , שאליה נחשפים הסטודנטים במכללה או באוניברסיטה , לבין התרבות והמציאות בבית הספר שבו הם מתנסים בהוראה , ושבו הם עובדים אחר כך כמורים מן השורה . הדיכוטומיה בין שתי התרבויות יוצרת מתח רב הן אצל הסטודנטים והן אצל מורי המורים המכשירים אותם להוראה . השתייכות לתרבות אחת בלבד , מורידה מן המתח , אך מונעת אפשרות למיזוג בין התאוריה לבין הפרקטיקה וליצירת קשר בין שני העולמות : זה של המכללה וזה של בית הספר . תוכנית שח " ף מציעה גישה חדשנית להכשרה , שבמרכזה עומד דיאלוג בין השותפים השונים : הסטודנטים , מכשירי המורים במכללה ובית הספר שבו מתקיימות ההתנסות וההכשרה הלכה למעשה . התכנית מבטיחה כמה דברים : גיבוש זהות מקצועית-חברתית , שתוציא את המורה מבדידותו , הן במהלך הלימודים והן במהלך עבודתו כמורה במערכת ; כלים ומיומנויות שיאפשרו למורה להיות חלק מקהילה לומדת ומתפתחת במשך כל חייו המקצועיים ויצירת מחויבות למעורבות חברתיתתרבותית בקהילה שבה הוא עובד . התהליך כולו היה מלווה במחקר שבדק את התפתחות הניסוי , את השפעתו על המעורבים בו ואת הידע שאפשר להפיק ממנו על הכשרת מורים בכלל . הספר שאותו מציגה כאן המכללה , הוא תמציתו של התהליך . אנו בטוחים שמכשירי המורים יוכלו להיעזר בחומר החשוב המופיע בספר להמשך פיתוח רעיונות חדשניים , שיביאו להשבחת ההכשרה להוראה בכל המסגרות שבהן היא נעשית . תודתנו נתונה לכל השותפים שלקחו חלק בניסוי במכללה ומחוצה לה , ובראשם לפרופ' שלמה בק , נשיא המכללה . נח גרינפלד מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה ד"ר בתיה בר-לב מתאמת הניסויים במכללות האגף להכשרת עובדי הוראה

מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר