שיתוף חינוכי פעיל סיפור של הכשרת מורים

עמוד:4

כדי ליצור את החדש ולדבוק בו , נדרשת תודעה מזן משובח יותר מזו הנדרשת כדי ללכת בנתיב השחוק של ההצלחה הבטוחה ג ' ון דיואי המסלולים הניסויים במכללות להכשרת מורים מאפשרים פיתוח הוראהלמידה אחרת , תוך כדי חשיפת פרחי ההוראה לחדשנות בתחום החינוך ועידודם לקחת חלק בעיצוב מערכת החינוך ולהיות גורם משפיע . בסיס הרעיון הניסויי הוא יצירת חדשנות חינוכית יישומית , שפיתוחה והשבחתה הן תלויות צורך של כל מכללה , בהתאם ליעדים האידיאולוגים החינוכיים שהציבה לעצמה בראייה עתידית ובהתאם לערכים שחרטה על דגלה . המטרה המשותפת לכל המכללות הניסוייות היא הטמעת מודלים חדשניים זו במערכת החינוך , כך שתחולל התפתחות ותיתן סיכוי לשיפור . המכללה ע"ש קיי הינה המכללה הראשונה שהציעה דגם חדשני להכשרת מורים . החידוש במודל בא לידי ביטוי גם בהתאמה לרב-תרבותיות של האוכלוסיה במכללה ולערכים המלווים רב-תרבותיות זו . הדגם המוצג בספר זה מתאר את שלבי הניסוי החל מגיבוש הרעיון , דרך שלבי הביצוע , הקשיים , התוכנות , השפה שהתפתחה והטמעת הרעיונות החדשניים בהכשרת מורים במכללה . תקופת הניסוי תמה , אך הפעילות שאפיינה את הניסוי ממשיכה להתפתח ולהתרחב אל מעגלים נוספים במכללה . אפשר להבחין בכך שהתכנית הניסויית התפתחה לתכנית הוליסטית . מרחבי הלמידה הפתוחים , קהילות הלמידה המגוונות ובעיקר התפיסה כי העשייה והפעילות בהוויה החינוכית הם המוצא העיקרי ללמידה ולפעולה , הפכו לנחלת כלל הסטודנטים ולאורח חיים מכללתי . תקוותי היא שהמורים בוגרי התוכנית הניסויית , יראו בלמידתם במסלול הניסויי דגם לעבודתם כמורים בעלי יצירתיות ואומץ לחדש בתפקידים השונים בבית הספר שבהם הם מלמדים . בברכת חדשנות פורצת דרך לילי רוסו מרשתת ניסויים במכללות

מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר