שיתוף חינוכי פעיל סיפור של הכשרת מורים

עמוד:2

Editors : Judith Barak , Ariela Gidron Active Collaborative Education - A story of teacher-education עריכה : ד '' ר יהודית ברק ד '' ר אריאלה גדרון הוצאת הספרים של מכון מופ"ת : עריכה ראשית : ד"ר יהודית שטיימן עריכת טקסט ולשון : אריאל סמואל עיצוב גרפי ועיצוב השער : מאיה זמר תמונת השער : עבודת אריגה של אילנה רווק , '' ימים בנגב '' ( אביב ) מסת"ב : 978-965-530-015-4 © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת ולמכללה האקדמית ע"ש קיי , תשס"ט2009- מספר הטלפון : http : // www . mofet . macam . ac . il 03-6901406 הדפסה : דפוס אופסט טל בע"מ

מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר