שיתוף חינוכי פעיל סיפור של הכשרת מורים

עמוד:1

תאוריה ומעשה בר , כו 1 ! רת מורים ץיוו 0 ? DII'II ? 0 ע > ל סי 0 ור של הכשרת מורים עורכות : יהודית ברק ? אריאלה גדרון מכון נוופ " ת בית 0 פר למחקר ופיתות תכניות בהכשרת עובדי חינוך ור 1 וראה במכללות מד » נת ישראל משרד החינוך התרבות והספורט האגף להכשרת עובדי הוראה המזכירות הפדגוגית גף ניסויים ויזמות

מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר