מבוא

עמוד:12

שיפור ולהשגת קידום אישי . כאשר קהילת הלומדים עובדת בדרך זו לאורך זמן עשויה להתפתח בכיתה "תחושת קהילתיות " of community ( Shulman , 1997 - sense ) ורצון ותשוקה להשתייכות . במצבים אלו המסגרת נתפסת בעיני חבריה כבעלת תרומה לתנאי צמיחה קוגניטיביים ורגשיים של הפרט ושל הקבוצה גס יחד . ד . תהליכי בקרה , רפלקציה ומשוב . נראה שבקהילה המתפתחת כישות הלומדת לכוון ולווסת את עצמה מתהווים תהליכי הכוונה וויסות חברתיים . ( 2001 Imanuel , ) כתוצאה מכך , חברי הקהילה אינם רואים בהערכה , במשוב ובביקורת מקור לפגיעה ולעלבון וסכנה לתפקוד , ומנגנוני ההערכה אינם מאיימים על שלמות הקהילה . להפך , חברי הקהילה רואים בתהליכים אלו מקור המעניק להם עוצמה ומסייע להשגת מידע ולקידום יכולתם לפתח עמידות וגמישות תפקודית . ( resilience ) כלומר , התהליכים האלה מסייעים לפיתוח דפוסי פעולה הנשענים על חוט שדרה מוטיבציוני ולפיתוח זהות אישית וקבוצתית איתנה המשפרת את הישגיה לאורך זמן . ( Calderwood , 2000 ) לפיכך , ביסוס תנאים שכאלה בסביבה לימודית המושתתת גם על ערכי כבוד והערכה לעמדות הפרט ולרעיונותיו תורם במידה ניכרת לקידום צורות מגוונות של הערכה , של בקרה ושל רפלקציה אישית וקבוצתית . הדבר נעשה בשיתוף התלמידים ובאמצעות יישום מגוון של כלים . התלמידים מכירים בתכליות ההערכה ושותפים להגדרת התבחינים ליישומה . לעתים קרובות נבדקות מחדש המטרות והאסטרטגיות לפעולה ולעתים אף נדון הבסיס הערכי שלהן . ( Butler & Winne , 1995 ) ה . ההנעה והאחריות ללמידה . מושג ההכוונה העצמית מתייחס ליכולתם של לומדים לחולל מחשבות , רגשות ופעולות שיביאו לקידום ההנעה והלמידה שלהם בתהליך של תיאום וסיגול שיטתי של המחשבות , של הרגשות ושל הפעולות האלה ( Zimmerman , 2000 ) אותה "מחוללות עצמית" בכל מרכיבי התפקוד של הפרט : במישור הקוגניטיבי , המטה קוגניטיבי , הריגושי , החברתי והתנהגותי , משפיעה על המידה שבה הפרט מסוגל לפתח אחריות ללמידה . החוקרת מרשאל ( Marshall , 1990 ) סבורה שהסיבה לכך היא שאף כיום , לאחר ניסיונות רבים להבניה אחרת של סביבות ההוראה-למידה , עדיין התלמידים נתפסים כמתפקדים על פי המטאפורה של "עבודה . " הם מתפקדים כ"פועלים " המגיבים להוראות המורים ומממשים את תכתיביהם ללא מעוף ויוזמה משלהם . על פי אותה מטאפורה , המורים תופסים את כיתתם כ " סדנת עבודה" ( workplace ) שתפקידה לפעול ביעילות ובתזמון מושלם על פי התכנון המדוקדק שלהם , מבלי לתת לתלמידים אפשרות מספקת לבטא את עצמם בעניינים הנוגעים לקידומם ולהצלחתם . לפיכך , יש חשיבות לפתח תנאים בסביבה הלימודית , שבהם יינתן לילדים מרחב לפעולה , ושבו קשיים וכשלים ישמשו מנוף להתפתחות

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר