מבוא

עמוד:9

גיל או בתפקידים שונים בבית הספר ( הרץ-לזרוביץ , תשמ"ד ; עזר , . ( 1986 עדויות רבות הצביעו על כך שמאפיינים אלה ורבים נוספים הם בעלי חשיבות בקידום סביבות המטפחות הכוונה עצמית בלמידה ( ראו הרחבה אצל זילברשטיין , תשס '' א , עמ י . ( 25-13 מאפיינים אלו זכו למחקר ענף על ידי מוסדות החינוך של אונסקו ( Skager , 1984 ) והורחבו והותאמו למערכת החינוך בארץ על ידי זילברשטיין וחוב ' ( זילברשטיין , אייל וברקוביץ , . ( 1994 מאפיי ני סבי בה ל קידום ההכוו נה העצמית בלמידה מאפייני סביבה המקדמת הכוונה עצמית בלמידה נידונו ונותחו בארץ בחדרי מורים רכים ( עמנואל , , ( 2003 והם מצביעים על הערך הרב שניתן למורה בעיצובן של סביבות אלה . ( Lambert & McCombs , 1998 ) המורה נתפס כמנחה וכמסייע בלמידה , והוא נדרש להעשיר ולגוון את הפעילויות ואת המשאבים העומדים לרשות התלמידים בכיתה ומחוצה לה . עליו להציע תנאים גמישים ולאפשר בחירה בסביבה הלימודית , ליזום תהליכי למידה מחוץ לדלת הכיתה - בחצר בית הספר ובקהילה , לעודד הפקה של מגוון תוצרים בלמידה , לבסס את הלמידה על תרבות חשיבה ושכילה , ( reasoning ) לקדם מיומנויות והרגלים של עבודת צוות המושתתים על יחסים דמוקרטיים ושיתופיים , לפתח תהליכי הערכה , רפלקציה ומשוב פנימיים , לחזק את ההנעה הפנימית בקרב תלמידיו ולעודד אסרטיביות ותחושת אינדיווידואליות בקרבם ( זילברשטיין , תשס '' א . ( החוקרת מרשאל ( Marshall , 1998 ) הרחיבה בעבודתה את מאפייני הסביבה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה בהוסיפה את המאפיינים האלה : א . הדגשת הכבוד שראוי לרחוש כלפי עמיתים וקבלת השונות בין תלמידים תוך הימנעות מסטיגמות חברתיות ; ב . קידום של הרכבי למידה מונחים ( טיוטוריאליים ) מגוונים בסביבה , שבהם יש ביטוי ללמידה מונחית של עמיתים מאותה קבוצת גיל ולמידה בקבוצות מעורבות גיל ;( cross-age ) ג . התאמת האמצעים לפיתוח אתגרים בקרב לומדים שונים לשם מניעת מצבי תסכול בלמידה ; ד . פיתוח של יחסי גומלין תלמיד-בוגר המקדמים למידה משמעותית ומושתתים על הבנה וכבוד הדדי . קשרי גומלין כאלה עשויים לתמוך בתקשורת איכותית המקנה תמיכה , חום , רוגע , תנאים לחשיבה , מודעות רפלקטיבית גבוהה ואינטראקציה חברתית של שיתוף פעולה , המשוחררת מאיום ומושתתת על תחושת שייכות ; ה . עידוד הלומדים לפתח את רעיונותיהם ואת אחריותם באמצעות עבודות ופרויקטים שיש בהם אפשרויות בחירה נרחבות ; ו . פיתוח הקשר סביבתי המבוסס על ביצועים משמעותיים מתוך כוונה שההתנסויות הלימודיות יתפתחו

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר